Premium Coach – Junior

Premium Coach – Junior
– staże w klubach Centralnej Ligi Juniorów dla trenerów z województwa małopolskiego.

Założenia projektu:
Projekt Premium Coach – Junior autorstwa Wydziału Szkolenia MZPN ma na celu stworzenie trenerom możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w tygodniowych stażach szkoleniowych. Staże realizowane będą w klubach województwa małopolskiego uczestniczących w młodzieżowych rozgrywkach PZPN na poziomie centralnym – Centralna Liga Juniorów. Projekt skierowany jest do trenerów/trenerek z województwa małopolskiego i ma charakter nieodpłatny. MZPN nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem trenerów podczas realizacji stażu.

Terminy i aplikacja na staż:
Staż realizowany będzie przez 7 dni (od poniedziałku do niedzieli) w wybranym przez uczestnika tygodniu począwszy od dnia 27.01.2020 roku do 29.02.2020 roku. Przyjętych na staż może być maksymalnie 6 trenerów (po dwóch trenerów do każdego klubu uczestniczącego w projekcie). W rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 staże realizowane będą w trzech klubach: Cracovia Kraków, Wisła Kraków, Hutnik Kraków.
Aplikacja na staż Premium Coach – Junior odbywa się do 22 stycznia 2020 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie MZPN.

Decyzje o przyjęciu na staż podejmuje Wydział Szkolenia MZPN na podstawie liczby uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ocenie podane zostaną: wykształcenie, uprawniania trenerskie, odbyte staże, doświadczenie i osiągnięcia w pracy trenerskiej, doświadczenie zawodnicze. Decyzja o przyjęciu/braku przyjęcia na staż będzie przekazana kandydatom do dnia 24.01.2020 roku.

Warunki uczestnictwa w projekcie:
1. Posiadanie aktualnej licencji trenerskiej UEFA.
2. Praca w klubie (akademii/stowarzyszeniu) na terenie województwa małopolskiego lub adres zamieszkania na terenie województwa małopolskiego.
3. Aplikacja na staż przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie MZPN.

https://forms.gle/wRsgR4oLZwdXevda8


Etapy uczestnictwa w projekcie:
1. Internetowa aplikacja na staż poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie MZPN.
2. Potwierdzenie przez kandydata uczestnictwa w stażu do 3 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na staż.
3. Odbycie 7-dniowego stażu w wyznaczonym przez Wydział Szkolenia MZPN klubie sportowym.
4. Przesłanie w ciągu 14 dni od zakończeniu stażu (drogą mailową na adres MZPN: wladyslaw.lach@mzpnkrakow.pl) sprawozdania z odbycia stażu.
5. Po ukończonym stażu trener otrzymuje certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez klub oraz MZPN.

Wydział Szkolenia MZPN

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.