Pogoń Tczew bez licencji na Ekstraligę! GieKSa i Pogoń mogą zagrać w Europie
Ekstraliga Polska

Pogoń Tczew bez licencji na Ekstraligę! GieKSa i Pogoń mogą zagrać w Europie

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN  rozpatrzyła wnioski o licencję Klubów Orlen Ekstraligi kobiet na sezon 2024/2025.

Podjęła następujące decyzje: 

15. Komisja postanowiła przyznać klubom: GKS Gieksa Katowice, Pogoń Szczecin:

– licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi kobiet w sezonie 2024/2025;

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2024/2025.

16. Komisja postanowiła przyznać klubom: Rekord Bielsko Biała, WKS Śląsk Wrocław, Medyk Konin:

– licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi kobiet w sezonie 2024/2025.

17. Komisja postanowiła przyznać klubom UKS SMS Łódź, GKS Górnik Łęczna, Stomilanki Olsztyn:

– licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi kobiet w sezonie 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym.

18. Komisja postanowiła przyznać Klubowi Czarni Sosnowiec:

– licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi kobiet w sezonie 2024/2025 z nadzorem z finansowym.

19. Komisja postanowiła przyznać klubowi KS Uniwersytet Jagielloński:

– licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi kobiet w sezonie 2024/2025 z nadzorem z zakresu personelu i administracji oraz infrastruktury.

20. Komisja postanowiła przyznać klubowi APL Gdańsk:

– licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi kobiet w sezonie 2024/2025 z nadzorem z infrastrukturalnym z zakresu personelu i administracji oraz odpowiedzialności społecznej.

21. Komisja postanowiła nie przyznać klubowi Pogoń Tczew:

– licencji upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi kobiet w sezonie 2024/2025 w związku z niespełnieniem kryterium I.01.

Joanna Kalinowska

3 Comments

 • anna 10 maja 2024

  Co znaczy to “kryterium I.01.” ? Przy innych klubach napisano konkretnie co i jak, a przy Tczewie jakaś “grypsera”

 • mario 10 maja 2024

  I.01 A Stadion zatwierdzony do Rozgrywek Klubowych UEFA i
  Rozgrywek Klubowych PZPN
  1) Wnioskodawca musi posiadać Stadion umożliwiający
  rozgrywanie meczów w ramach Rozgrywek Klubowych UEFA i
  Rozgrywek Klubowych PZPN.
  2) W przypadku udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA
  Stadion musi być sklasyfikowany co najmniej jako stadion
  kategorii 1 UEFA.
  3) Wnioskodawca musi wykazać, że:
  a) jest właścicielem Stadionu; lub
  b) jeżeli nie jest właścicielem Stadionu, składa pisemne
  oświadczenie wskazujące obiekt, na którym będzie
  rozgrywał zawody w Sezonie Licencyjnym, a w terminie
  30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem rozgrywek musi
  dostarczyć pisemną umową z właścicielem(-ami)
  Stadionu, z którego korzysta. Taka umowa musi
  gwarantować prawo do użytkowania Stadionu przez
  Wnioskodawcę dla celów meczów rozgrywanych w
  Sezonie Licencyjnym w ramach Rozgrywek Klubowych
  UEFA i Rozgrywek Klubowych PZPN w charakterze
  gospodarza.
  4) Stadion Wnioskodawcy, na którym będzie on rozgrywać mecze
  w ramach rozgrywek EKSTRALIGI, musi znajdować się w
  miejscowości, w której znajduje się siedziba Wnioskodawcy.
  Wszelkie zmiany miejsca siedziby Wnioskodawcy mające na
  celu lub których skutkiem jest obejście przedmiotowego
  Kryterium będą uznawane przez Organy Licencyjne za
  niespełnienie przedmiotowego Kryterium.
  5) Licencjobiorca przeprowadzający budowę, przebudowę lub
  modernizację Stadionu w trakcie Sezonu Licencyjnego lub
  Wnioskodawca zgłaszający taki budowany, przebudowywany
  lub modernizowany Stadion na potrzeby Procesu Licencyjnego,
  ma obowiązek zachowania zasad określonych w Uchwale nr
  III/60 z 30 marca 2016 r. Zarządu PZPN w sprawie
  upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez,
  SYSTEM LICENCYJNY DLA KLUBÓW EKSTRALIGI – SEZON 2023/2024 I NASTĘPNE
  46
  Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN oraz WZPN do
  opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz
  modernizacji Stadionów. Uzgodnienia, o których mowa w cyt.
  Uchwale, są zgłaszane przez kluby piłkarskie lub przez innych
  właściwych wnioskodawców (inwestorów, biura projektowe,
  itp.).
  6) W sytuacji, w której Wnioskodawca prowadzi przebudowę
  Stadionu w oparciu o posiadane dokumenty uwiarygodniające
  zakończenie inwestycji w ramach trzech okresów licencyjnych,
  Wnioskodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie
  Organy Licencyjne. W takiej sytuacji Wnioskodawca
  zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji dotyczącej
  planowanej przebudowy, tj. w szczególności:
  a) planu finansowego inwestycji z uwzględnieniem źródeł jej
  finansowania;
  b) harmonogramu prac; oraz
  c) wymaganych dokumentów administracyjnych
  dotyczących inwestycji (w szczególności pozwolenia na
  budowę wraz z towarzyszącą dokumentacją).
  Organy Licencyjne, każdorazowo, indywidualnie analizują oraz
  oceniają przedstawione dokumenty i na tej podstawie mogą
  podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na rozgrywanie meczów w
  danym Sezonie Licencyjnym przez Wnioskodawcę na innym
  Stadionie niż Stadion macierzysty Wnioskodawcy. Jednakże
  taki Stadion musi spełniać wszystkie wymogi infrastrukturalne
  przewidziane przez Podręcznik Licencyjny PZPN i musi zostać
  zweryfikowany przez ekspertów ds. infrastruktury.
  Postanowienia niniejszego pkt 6 stosuje się odpowiednio do
  Licencjobiorcy, który rozpoczyna budowę w trakcie Sezonu
  Licencyjnego.

 • Anonim 11 maja 2024

  Przecież drużyna UKS SMS Łódź może korzystać z infrastruktury AKS SMS Łódź. Czy nie może?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!