Trwa aplikacja na kurs UEFA B dla kobiet
Polska

Trwa aplikacja na kurs UEFA B dla kobiet

1 marca ruszyła aplikacja na Kurs UEFA B dla kobiet!

Uczestniczki kursu nie ponoszą opłat za zajęcia programowe, nocleg oraz wyżywienie podczas sesji szkoleniowych.

WAŻNE: Uczestniczkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia zgodne z harmonogramem.

Wniosek, złożony za pośrednictwem profilu trenerki na pzpn24@pzpn.pl powinien zawierać:
a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (. kurs dostępny pod adresem https://uefa-safeguarding.eu//

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora.

Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.


KANDYDATKĄ NA KURS może zostać osoba która:
1. posiada ważną licencję UEFA FUTSAL B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

2. posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,
3. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.


Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydatkę są:

100% obecność na zajęciach kursu,

 • prowadzenie dziennika uczestnika kursu,
 • odbycie stażu trenerskiego,
 • zaliczenia mikrogrup w klubach,
 • zaliczenie wyjazdu studyjnego,
 • pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu,
 • Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z:
  a) części teoretycznej,
  b) przedstawienia raportu z mikrogrupy,
  c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego,
  d) egzaminu praktycznego w klubie

ROBOCZY HARMONOGRAM KURSU:

TERMINTREŚĆMIEJSCE 
1.03 – 21.04.23aplikacja na kurspzpn24@pzpn.pl
28.04.2023egzamin wstępnydo ustalenia
29/30/31.05.20231 sesja programowaST PZPN Biała Podlaska
19/20/21.06.20232 sesja programowaŁódź
11/12/13.09.20233 sesja programowado ustalenia
9/10/11.10.20234 sesja programowado ustalenia
23/24/25.10.20235 sesja programowado ustalenia
27/28/29.11.20236 sesja programowaST PZPN Biała Podlaska
do ustaleniamikrogrupykluby uczestniczek kursu
do ustaleniaegzamin praktycznykluby uczestniczek kursu
do ustaleniaegzamin końcowyST PZPN Biała Podlaska

Zajęcia odbywać się będą w ST PZPN w Białej Podlaskiej, Łodzi, Katowicach, Sosnowcu, podczas zgrupowania reprezentacji U15. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

Redakcja

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: