Trwa aplikacja na kurs UEFA B dla kobiet
Polska

Trwa aplikacja na kurs UEFA B dla kobiet

1 marca ruszyła aplikacja na Kurs UEFA B dla kobiet!

Uczestniczki kursu nie ponoszą opłat za zajęcia programowe, nocleg oraz wyżywienie podczas sesji szkoleniowych.

WAŻNE: Uczestniczkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia zgodne z harmonogramem.

Wniosek, złożony za pośrednictwem profilu trenerki na pzpn24@pzpn.pl powinien zawierać:
a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (. kurs dostępny pod adresem https://uefa-safeguarding.eu//

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora.

Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.


KANDYDATKĄ NA KURS może zostać osoba która:
1. posiada ważną licencję UEFA FUTSAL B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

2. posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,
3. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.


Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydatkę są:

100% obecność na zajęciach kursu,

 • prowadzenie dziennika uczestnika kursu,
 • odbycie stażu trenerskiego,
 • zaliczenia mikrogrup w klubach,
 • zaliczenie wyjazdu studyjnego,
 • pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu,
 • Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z:
  a) części teoretycznej,
  b) przedstawienia raportu z mikrogrupy,
  c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego,
  d) egzaminu praktycznego w klubie

ROBOCZY HARMONOGRAM KURSU:

TERMINTREŚĆMIEJSCE 
1.03 – 21.04.23aplikacja na kurspzpn24@pzpn.pl
28.04.2023egzamin wstępnydo ustalenia
29/30/31.05.20231 sesja programowaST PZPN Biała Podlaska
19/20/21.06.20232 sesja programowaŁódź
11/12/13.09.20233 sesja programowado ustalenia
9/10/11.10.20234 sesja programowado ustalenia
23/24/25.10.20235 sesja programowado ustalenia
27/28/29.11.20236 sesja programowaST PZPN Biała Podlaska
do ustaleniamikrogrupykluby uczestniczek kursu
do ustaleniaegzamin praktycznykluby uczestniczek kursu
do ustaleniaegzamin końcowyST PZPN Biała Podlaska

Zajęcia odbywać się będą w ST PZPN w Białej Podlaskiej, Łodzi, Katowicach, Sosnowcu, podczas zgrupowania reprezentacji U15. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!