Pieniądze na sport z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Ekstraliga Polska

Pieniądze na sport z Ministerstwa Sportu i Turystyki

 Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o rozległym i wielokierunkowym wsparciu sportu w jego różnych formach opiewającym na kilkaset milionów złotych. 

Ubiegający się o dotacje z budżetu państwa winni składać wnioski do licznych programów wsparcia adresowanych do: społeczności lokalnej, środowisk, związków sportowych, klubów, SKS-ów oraz kibiców. Zachęcamy do aktywności. Ciekawych ofert nie brakuje. Oto kilka z nich:


„Sport dla Wszystkich ‘2022”

Program polega na dofinansowaniu m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

Budżet programu wynosi 60,5 mln zł. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wnioski o dotacje należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 1 marca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu – do 29 kwietnia 2022 r.

Więcej szczegółów – tel: 022 2447 323, 2447 303 lub 2443 215.

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

 


Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Programu „Szkolny Klub Sportowy ‘2022” –  stymuluje prowadzenie i wspieranie szkolnych zajęć sportowych. Program SKS dociera do ponad 90 procent gmin w Polsce, angażując średnio 300 tysięcy dzieci młodzieży oraz wspierając finansowo nauczycieli prowadzących zajęcia.

Budżet tegorocznej edycji wynosi 60 mln zł.  Nabór dotyczy wyłonienia 16 operatorów wojewódzkich, którzy będą prowadzili rekrutację uczestników na poziomie poszczególnych województw oraz operatora krajowego koordynującego realizację Programu. Wnioski należy składać do 31 stycznia 2022 r; zostaną rozpatrzenie do 28 lutego 2022 r.

Szczegóły: https://szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania . Dodatkowe informacje – tel.: (22) 2443155, (22) 2443280, (22) 2443266.

 


Sport Wszystkich Dzieci ‘2022

Blisko 67 mln zł. Minister Sportu i Turystyki przeznaczył na projekt „Sport Wszystkich Dzieci”. Program jest adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych (w szczególności do podstawówek), jak również do klubów i organizacji sportowych.

Potencjalni beneficjenci mogą jeszcze skorzystać z dwóch segmentów projektu:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – program adresowany do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich. Na zadanie przeznaczono 15,9 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest elektronicznie: termin składania do 18.02.2022 r.; rozpatrzenia wniosków: do 20.04.2022 r.
  1. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży przez krajowe związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze może liczyć na wsparcie 30 mln zł. Nabór prowadzony jest w formie papierowej. Termin składania wniosków: do 18.02.2022 r.; rozpatrzenie – do 31.03.2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci

 


Kibice Razem na lata 2022-2024!

Trwa nabór wniosków na realizatorów nowej edycji programu „Kibice Razem”. Projekt ma na celu poprawę organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców. Równie ważnym aspektem jest wyeliminowanie nieporozumień i sytuacji konfliktowych w relacjach pomiędzy klubami sportowymi, kibicami oraz służbami i organami państwa.

 Program „Kibice Razem” służy przeciwdziałaniu aktom przemocy i dyskryminacji, zbudowaniu stabilnej i trwałej współpracy z kibicami, wspieranie ich działań na rzecz środowiska lokalnego oraz stworzenie kadr reprezentujących środowisko kibicowskie, które zdolne będą do prowadzenia partnerskiego dialogu z instytucjami i służbami państwa, klubami, związkami sportowymi, lokalnymi instytucjami naukowymi, oświatowymi, kulturalnymi oraz mediami.

Planowany budżet na lata 2022-2024 jest rekordowy i wyniesie łącznie 7,5 mln zł.

Program składał się z następujących zadań:

Zadanie 1. Realizacja zadań koordynatora centralnego i koordynatorów lokalnych w Programie Kibice Razem.

Zadanie 2. Budowa pozytywnego wizerunku kibica piłkarskiego poprzez promocję Programu Kibice Razem na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Realizatorem obu zadań może być ten sam podmiot. Program ma charakter partnerski i angażuje stowarzyszenia kibiców, kluby, związki sportowe oraz samorządy. W ramach Programu funkcjonuje 18 ośrodków lokalnych Programu skupiających kibiców piłkarskich w: Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Legnicy, Tychach, Kielcach, Poznaniu, Zabrzu, Bełchatowie, Białymstoku, Chorzowie, Lublinie, Mielcu, Nowym Sączu, Opolu, Stalowej Woli i Szczecinie.

Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ds@msit.gov.pl oraz złożyć w formie papierowej w kopercie z dopiskiem: „Oferta: Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM zadanie1/zadanie2[1]otwiera się w nowej karcie” na adres: Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data złożenia/wpłynięcia oferty do MSiT) do 21 lutego 2022 r.

Szczegóły: Program KIBICE RAZEM 2022-2024 – Ministerstwo Sportu i Turystyki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

za Małopolski ZPN

Joanna Kalinowska

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!