Uchwała nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu

I. Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9, w związku z ust 23 Statutu PZPN, postanawia się co następuje:

§ 1
Począwszy od sezonu 2017/2018 w rozgrywkach futsalu mogą brać udział zawodnicy potwierdzeni do klubu przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Związek Piłki Nożnej i uprawnieni do gry przez właściwy organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.
§ 2
1. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal, w sytuacji gdy klubem macierzystym zawodnika jest klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, do uprawnienia zawodnika do rozgrywek futsalu niezbędna jest:
1. pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi mężczyzn oraz Ekstraligi i I ligi kobiet piłki nożnej 11-osobowej, niezależnie od statusu zawodnika (amator / zawodnik profesjonalny);
2. pisemna zgoda klubu występującego w niższych, niż wskazane w pkt 1, klasach rozgrywkowych piłki nożnej 11-osobowej, w przypadku zawodnika profesjonalnego.
2. Pisemna zgoda klubu macierzystego, występującego w rozgrywkach klas niższych niż Ekstraklasa, I, II i III liga mężczyzn oraz Ekstraliga i I liga kobiet piłki nożnej nie jest wymagana  w przypadku zawodnika o statusie amatora.
§ 3
Począwszy od sezonu 2017/2018, zawodnik dla którego klubem macierzystym jest klub futsalu, bez względu na jego status (amator / zawodnik profesjonalny), może łączyć grę w futsal z udziałem w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, niezależnie od klasy rozgrywkowej. 
§ 4
1. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal, w sytuacji gdy klubem macierzystym zawodnika jest klub występujący w rozgrywkach futsalu, do uprawnienia
zawodnika do rozgrywek Ekstraklasy, I, II i III ligi mężczyzn oraz Ekstraligi i I ligi kobiet piłki nożnej 11-osobowej, niezbędna jest pisemna zgoda klubu macierzystego.
2. Pisemna zgoda klubu macierzystego, występującego w rozgrywkach futsalu nie jest wymagana do uprawnienia zawodnika do rozgrywek klas niższych niż Ekstraklasa, I, II i III liga mężczyzn oraz Ekstraliga i I liga kobiet piłki nożnej 11-osobowej.

II. Traci moc Uchwała nr VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu.
III. Niniejsza  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                        
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Pokaż znajomym:
error

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu
error
%d bloggers like this: