Konkurs na trenera kadry !

Komisja Piłkarstwa Kobiecego MZPN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet kadry U-16 Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Opis stanowiska:
– prowadzenie kadry województwa małopolskiego kobiet U-16
– przedstawienie kandydata na asystenta trenera
– prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem
– bieżąca współpraca z Zarządem MZPN w KrakowieWymagania obligatoryjne:
– wykształcenie wyższe
– kwalifikacje trenera piłki nożnej
– doświadczenie zawodowe w pracy trenerskiej

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
– koncepcja pracy na stanowisku trenera piłki nożnej kobiet U – 16 MZPN w Krakowie
– podpisane CV zawierające opis doświadczenia zawodowego, informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: – Administratorem moich danych osobowych jest Małopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków; – Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; – Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres mailowy: k.gubernat@sms.krakow.pl ; .- Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet U-16 MZPN Kraków”, w sekretariacie MZPN-u ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków, do dnia 17.09. 2018 w godzinach pracy biura.

Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
Aplikacje, które wpływają po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.